Parafia Archikatedralna w Przemyślu pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Parafia Archikatedralna w Przemyślu pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Parafia Archikatedralna w Przemyślu pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku:

w godz. 16.00 - 17.30


oraz we wtorki i soboty

w godz. 9.00 - 10.30

z wyjątkiem
niedziel i świąt oraz pierwszych piątków i sobót miesiąca


tel. 16 678 27 66, e-mail: proboszcz@katedra-przemysl.pl


WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST
 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • w przypadku chrztu z poza parafii Archikatedralnej, pisemna zgoda własnego Księdza Proboszcza na chrzest poza własną parafią.

BIERZMOWANIE

Każda druga sobota miesiąca, godzina: 12.00 
 • metryka chrztu
 • zaświadczenie potwierdzające odbyte przygotowanie do sakramentu bierzmowania
 • wypełnione zaświadczenie do bierzmowania (puste miejsce przy ,,Szafarz bierzmowania”)

W wypadku braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów sakrament nie zostanie udzielony.
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 • metryka chrztu dziecka
 • w przypadku dziecka z poza parafii Archikatedralnej pisemna zgoda własnego Księdza Proboszcza na I Komunię Świętą poza własną parafią.

MAŁŻEŃSTWO

 NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ NA 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM TERMINEM ŚLUBU

(sam termin można uzgodnić dużo wcześniej)

 • świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu/ważne 3 miesiące od daty wystawienia/lub świadectwo bierzmowania, gdy nie ma takiej adnotacji
 • dowód osobisty
 • ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy lub odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny
 • znać rok i parafię przyjęcia I Komunii Świętej
 • pozwolenie jednego z proboszczów, gdy narzeczeni pochodzą z poza parafii Archikatedralnej, na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa

POGRZEB KATOLICKI
 • akt zgonu
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią, wystawia go tamtejszy proboszcz, lub jeśli w szpitalu, wystawia go kapelan szpitala)
 • w przypadku pogrzebu z poza parafii Archikatedralnej, pisemna zgoda własnego Księdza Proboszcza na pogrzeb poza parafią własną

Konferencja Episkopatu Polski w "Liście o obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji" precyzuje: "Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie"
Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”.

Na skróty

Kalendarz parafialny

zobacz pełny kalendarz ►

Statystyki

Liczba odwiedzin naszej strony
2 882 814